Mã: P-07 Phi 28 -19g

ĐVT: Kg

Chất liệu: Nhựa

Phôi chai nhựa P-07 Phi 28