Mã: P-06 Phi 28-16g

ĐVT: Kg

Chất liệu: Nhựa

Phôi chai nhựa P-06 Phi 28-16g