top of page

Mã: P-02

Phi: 50 -22g

ĐVT: Kg

Chất liệu: Nhựa

Phôi chai nhựa - P-02 Phi 50

    bottom of page