Mã: P-01 Phi 40-10g

ĐVT: Kg

Chất liệu: Nhựa

Phôi chai nhựa P-01 Phi 40 - 10g