Mã: P-04

Phi: 27-23g

Tên thường gọi: Phôi 23g - Phi 27

ĐVT: Kg

Chất liệu: Nhựa

Phôi chai nhựa P-08 Phi 28-26g