top of page

Gói chống ẩm silicagel cung cấp cho ngành dược phẩm, thực phẩm...

Dùng chống ẩm mốc. 

Gói chống ẩm silicagel

    bottom of page