top of page

Chai thủy tinh 120cc dùng trong ngành dược phẩm đựng thuốc viên, cao, bột...

 

Chai thuốc viên 120cc

    bottom of page